September 4, 2023

Bij zelfstandig wonen van studenten hoort ook inzicht in energieverbruik

Gemeente Wageningen en studentenhuisvester Idealis zullen komend najaar circa 200 energiedisplays in studentenhuizen plaatsen. Birgitte Looijen van Idealis en Robin Smale van gemeente Wageningen vertellen waarom zij de verduurzaming van studentenwoningen in Wageningen zo belangrijk vinden.

Het afgelopen jaar heeft gemeente Wageningen in samenwerking met het energieloket al ervaring opgedaan met het plaatsen van energiedisplays bij inwoners. Robin Smale - beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid van de gemeente Wageningen - en in het verleden zelf onderzoeker aan de WUR op het gebied van consumentengedrag en energieverbruik, is ervan overtuigd dat het gebruik van de energiedisplay een goede bijdrage levert aan inzicht in verbruik en besparing van energie.

Hij wil graag ook een pilot doen bij studentenhuizen waar een slimme meteraanwezig is. Hier heeft hij twee redenen voor: “Ten eerste kunnen studenten te maken krijgen met energiearmoede. Zij moeten in dat geval een flink deel van hun budget besteden aan hun energiekosten. Ten tweede hebben studenten die voor het eerst op eigen benen staan vaak geen flauw benul van de energieverbruik kosten en wat het verschil is tussen veel en weinig energie verbruiken. Door hen in de eerste fase van het zelfstandig wonen een energiedisplay te geven die dat inzicht geeft, hoopt de gemeente dat ze bij hen de basis kunnen leggen voor een energiebewust leven.” Studentenhuisvester Idealis is ook enthousiast over het project en zo ging het snel:  dit najaar worden circa 200 energiedisplays in studentenhuizen geplaatst. We hebben Birgitte Looijen, medewerker strategie en beleid, van Idealis gevraagd naar hun motivatie om mee te doen en wat zij verwachten van het project.

Waarom is het belangrijk om met studenten aan de slag te gaan met bewustwording en energiebesparing?

“Idealis is een maatschappelijke organisatie die een positieve impact wil hebben op zowel mens, milieu als welvaart. Dit doen we als huisvester en als dienstverlener. We maken onderdeel uit van een groter geheel, waarbij we onze invloed niet alleen in geld uitdrukken, maar vooral ook een maatschappelijk impact hebben. We bieden studenten een goede basis, niet alleen in duurzame huisvesting, maar ook door te investeren in duurzame en energiezuinige oplossingen. Als huisvester investeren we in duurzame gebouwen. Daarmee besparen we niet alleen kosten op de lange termijn, maar dragen we ook bij aan een meer milieuvriendelijke en verantwoorde samenleving. Dit doen en kunnen we echter niet alleen, maar doen we samen met studenten en PhD’ers. We willen graag  dat studenten echte ambassadeurs van duurzaamheid worden, zowel binnen als buiten de campusgrenzen. Idealis draagt hier graag aan bij met initiatieven zoals bewustwordingscampagnes en groene innovatieprojecten.”

Waarom verwacht je dat een energiedisplay daarbij helpt?

“Wanneer je direct inzicht hebt in je verbruik, kun je je gedrag aanpassen en (andere) keuzes maken. Of in ieder geval het gesprek met elkaar aangaan. In studentenhuizen wonen meerdere studenten bij elkaar die gezamenlijk een huishouden vormen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat met een gezamenlijke meter voor iedereen en de afrekening die pas maanden later komt, het lastig is om direct iets aan energiebesparing te doen. En als je dan gezamenlijk nieuwe spullen moet aanschaffen zoals bijvoorbeeld een koelkast of een vriezer, die vaak langer meegaan dan dat de studenten er zelf wonen, kan het best lastig zijn om voor wat duurdere energiezuinige apparaten te kiezen. We hopen dat een energiedisplay helpt om die keuzes te maken, omdat je dan ziet wat het energieverbruik is. Met behulp van de display kun je het verbruik vertalen naar geld en dan kan het gesprek daarover makkelijker worden gevoerd.”

Wat is jullie motivatie als studentenhuisvester om met de studenten aan de slag te gaan?

“Als huisvester kunnen we investeren in duurzame gebouwen, maar uiteindelijk zijn het de bewoners die er gebruik van maken. Zij hebben invloed op hoe ze er gebruik van maken. Wij gaan ze niet vertellen wat ze moeten doen, maar we willen wel kijken of we hier samen slimme dingen in kunnen doen. Wageningen als broedplaats van kennis en innovatie, heeft veel kennis in huis. Hopelijk leren ze ons hoe we dit het beste kunnen aanpakken en wat we anders en beter kunnen doen. We dagen ze graag uit!”

Wat zijn jullie verwachtingen van het project?

“We hopen dat een energiedisplay bijdraagt aan de bewustwording, maar vooral ook dat het onderwerp van gesprek in het huis gaat worden. Wanneer studenten inzicht hebben waar de meeste energie naartoe gaat, kunnen ze met elkaar in gesprek en samen bespreken om daar andere keuzes in te maken. Dat zal nog lastig genoeg zijn. Dat vraagt soms misschien om een investering of gedragsverandering. De beloning van een lagere energierekening is er wel, maar pas maanden later bij de afrekening van de servicekosten. Studenten betalen maandelijks een voorschot voor energie en dat wordt eenmaal per jaar afgerekend. Maar wanneer je inzicht hebt in je verbruik, hopen we dat dat toch een stimulans is om het energieverbruik te verminderen.”

Wat is jullie volgende stap als dit een succesvol project wordt?

“Wanneer dit project succesvol is, dan lijkt ons dat een heel mooi uitgangspunt om door te zetten en verder op te schalen naar alle woningen van Idealis!”