Download hier in één keer alle hulpmiddelen

Voorbereiding en onderbouwing

 • Presentatie Slimmer met je Energie (download)
 • Memo uitgebreide onderbouwing Slimmer met je Energie (download)
 • Checklist implementatieplan (download)
 • Sjabloon implementatieplan (download)

Communicatie richting bewoners

Opleiding en bezoek

 • Basis bezoekersscript (download)
 • Sjabloon bezoekformulier energiecoaches (download)
 • Uitleg video's GEO TRIO II (download)
 • Sjabloon bruikleenovereenkomst (download)
 • Toolkit IHD energycoach UK (download)
 • Prijsplafond 2023 instellen Geo Trio II (download)

Informatie voor bewoners

 • Sjabloon bewonersfolder (download)
 • Energiedisplay folder Amsterdam (download)
 • Speurtocht How Low Can You Go (NL versie, Geo Trio II productspecifiek) (download)

Evaluatie

 • Sjabloon gebruikersenquête (download)
 • Memo onderzoeksvragen voor samenwerking monitoring (download)

Of download hier in één keer alle hulpmiddelen.