April 21, 2023

Woonstichting Langedijk gebruikt prestatieafspraken voor een structurele en effectieve inzet van energiedisplays

Na een veelbelovend pilotproject nam Woonstichting Langedijk de inzet van energiedisplays direct op in de prestatieafspraken voor 2023. Dit leidde tot een vruchtbare samenwerking met de gemeente en huurdersorganisatie.

Persoonlijk enthousiasme als aanjager, inbedding in prestatieafspraken voor een succesvolle structurele inzet

Maaike Arts, manager Wonen van Woonstichting Langedijk, vertelt enthousiast over de manier waarop zij als kleine woningcorporatie met de inzet van energiedisplays zijn gestart en nu kunnen doorpakken.

“Het begon met persoonlijk enthousiasme voor energiebesparing bij onze directeur Tim Ruiten. Hij had al enige jaren geleden het idee dat bewustwording van energiegebruik bewoners zou kunnen helpen en dat de Woonstichting met een pilot de inzet van energiedisplays zou kunnen testen. Ook de huurdersorganisatie was hier enthousiast over, dus kwam het idee van de pilot in de prestatieafspraken voor 2021-2022 op te nemen onder ‘bewonerscommunicatie en energiecoaching’. Dit werd als volgt ingevuld:

Woonstichting Langedijk onderzoekt samen met de Huurdersraad of zij aan kan sluiten bij het initiatief ‘Meters maken’ van de Woonbond en Aedes. In deze pilot kunnen bewoners met een energiedisplay hun eigenenergieverbruik monitoren en bijsturen.

Door Corona en tijdgebrek werd de uitvoering echter steeds uitgesteld. In het najaar van 2022 konden we eindelijk van start met de pilot. Opdat moment moesten de voorgenomen werkzaamheden (‘Het Bod’ in de volksmond) voor het volgende jaar ook al worden omschreven. Gezien het vertrouwen in de aanpak en de eerste positieve reacties, hebben we meteen een voortzetting opgenomen om meer structureel met de inzet van energiedisplays aan de slag te gaan in de vorm van de volgende afspraak: ‘Partijen zetten in op stimulering van energiezuinig gedrag bij huurders, bijvoorbeeld op het moment van oplevering nieuwbouw en het moment dat woningen energetisch verbeterd worden, met bijvoorbeeld energiedisplays. Daar waar het eerst alleen een inspanning van de woningcorporatie en huurdersorganisatie betrof, gaat het in de meest recente afspraken ook om een gezamenlijke inspanning van de gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie. In de praktijk betekent dit dat de gemeente een deel financiert en de Woonstichting zorgt voor de organisatie. Erg fijn dat we op die manier met elkaar kunnen optrekken!”

Rechts afgebeeld is Maaike Arts met de energiedisplay.

Vlot aan de slag na voorlichtingssessie en training over energiedisplays

In het najaar van 2022 wilde Woonstichting Langedijk direct goed van start gaan met de energiedisplays. Ze hebben daarom aan de bel getrokken bij Slimmer met je Energie (als opvolger van het initiatief Meters Maken), voor een gratis voorlichtingssessie. Ook kon de Woonstichting snel een projectplan maken op basis van het sjabloon uit de Toolkit. Na een kick-off met een training - waar zowel huurders als medewerkers van de Woonstichting bij waren - zijn ze meteen aan de slag gegaan met ervaring opdoen met de displays. Iedereen was erg enthousiast: het inzicht in het eigen energieverbruik én waar ze op kunnen besparen was voor veel mensen zeer verhelderend.

Displays op verschillende manieren aanbieden

Bewoners kunnen op verschillende manieren aan een energiedisplays komen. Zo konden ze deze na een oproep in het bewonersblad zelf gratis aanvragen, maar worden de energiedisplays ook proactief aangeboden. Bijvoorbeeld wanneer mensen van kookgas naar elektrisch koken overstappen, wanneer ze zonnepanelen ontvangen, of wanneer een wijkbeheerder om een bepaalde reden binnen komt bij bewoners en hij of zij inschat dat zij ook wel gebaat zijn bij advies over energiegebruik. In alle gevallen plaatst de wijkbeheerder de displays bij de bewoners en voorziet hij hen van uitleg, zodat ze direct enthousiast worden en er zelf mee aan de slag kunnen.

Energiecoach en huurder José: “Deze energiedisplay toont heel concreet hoeveel je op een bepaald moment verbruikt, waardoor je al snel ontdekt hoe je kunt besparen”

José van der Vliet was als huurder van Langedijk en energiecoach een van de eersten die een GEO energiedisplay van de Woonstichting in gebruik heeft genomen. José was al veel met energieverbruik bezig, en had destijds ook al zelf een ‘Toon’ in bezit (een slimme thermostaat van Eneco waarop ook het energieverbruik zichtbaar is). Toch bleek de energiedisplay een waardevolle aanvulling op haar slimme thermostaat.

“Ik vind het belangrijk om als energiecoach niet alleen te weten wat er bij mensen speelt, maar ook om de spullen die we uitdelen zelf te kennen. Daarom besloot ik om ook zelf een energiedisplay te testen, ook al had ik al de slimme thermostaat Toon in mijn bezit. Ik gebruik naast Toon nu ook de energiedisplay, omdat deze mij veel duidelijker real-time inzicht geeft in mijn verbruik en het effect van het aan- of uitzetten van bepaalde apparaten. Vervolgens zie ik ook direct hoeveel mij dit in euro’s oplevert. Heel handig en motiverend!”

Ook voor haar werk als energiecoach vindt José de displays zeer waardevol

“Het geeft mensen een heel concreet beeld van waar ze op kunnen besparen. Een gezin met tieners ziet bijvoorbeeld van alle gezinsleden hoe lang iedereen staat te douchen en wat dit vervolgens kost. Dat helpt om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag en om het effect van bijvoorbeeld korter douchen concreet te tonen. Een ander voorbeeld: de tieners zien hoeveel het gamen kost én dat het nog steeds wat kost als je de gamecomputer niet volledig uitzet. De energiedisplays zorgen vaak voor leuke gespreken en zetten aan tot gedragsverandering.”

Bijgaand de foto van José van der Vliet met een energiedisplay (GEO Trio II).Op de foto wordt weergegeven hoeveel ze teruglevert via haar zonnepanelen.

Werk je bij een gemeente, woningcorporatie, of huurdersorganisatie en wil je ook bewoners helpen om met een energiedisplay effectief energie te besparen? Slimmer met je Energie is een non-profitorganisatie die helpt bij de aanschaf en plaatsing van energiedisplays bij huurders. Neem contact op voor meer informatie en / of (gratis) ondersteuning.