Slimmer met je Energie is een initiatief van Woonbond en Aedes, samen met adviesbureau Quintens, en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is een opschaling van Meters Maken, een project om energiedisplays bij huurders te installeren.

Het doel van Slimmer met je Energie is dat in 2030 een miljoen huishoudens energie gaan besparen met een energiedisplay in hun (huur)huis. De energiedisplay zorgt voor inzicht en bewustwording. Dit leidt tot gedragsverandering, ook op langere termijn.

Slimmer met je energie doet dat door:
  • De bekendheid van het project te vergroten en meer ondersteuning te bieden
  • 60 organisaties bereid te vinden mee te doen
  • Het geven van een impuls aan de markt, dus aan leveranciers van energiedisplays
  • Werkende aanpakken te monitoren en daarmee effectiever te maken

Uiteindelijke opbrengst: bijna 6% totale opgave CO2-uitstoot én woonlasten omlaag in 2030.

In de aanloop naar Slimmer met je Energie is samengewerkt met meer dan 50 gemeenten en woningcorporaties. De energiedisplays zijn door verschillende huurders uitgebreid getest. Zij zijn positief over de energiedisplay en willen die ook graag voor langere tijd in huis houden. Ook deelnemende woningcorporaties en gemeenten zijn tevreden over de implementatie van de energiedisplay.