Daarnaast zijn er enkele specifieke eisen voor het aansluiten van de display die verschillen per leverancier. Voor woningen en appartementen met blokverwarming kan de gasmeter niet afzonderlijk worden afgelezen, daarnaast kan stadsverwarming nog niet apart worden weergegeven op een display. Hierom is een display minder geschikt voor deze woningtypen. Momenteel wordt er wel aan oplossingen gewerkt voor deze typen woningen.

Lees hier over de ervaringen van woningcorporaties en gemeenten met het project.

Zie hier het actuele overzicht van de verschillende leveranciers.

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt hierover: “De continue zichtbaarheid van de display in woonkamer of keuken met een aparte weergave voor het gas- en elektriciteitsverbruik speelt hierbij een belangrijke rol.” Daarbij betrekt een fysieke display het hele gezin, waar dit bij alleen een mobiele app meestal maar één persoon is. Idealiter zien we een combinatie van display + app, zodat je het beste van beide ‘werelden’ kan gebruiken om inzicht en bewustwording te vergroten.

Lees hier meer over onze organisatie.

De Toon vereist wel dat men langdurig klant is bij Eneco of significant hogere initiële- en abonnementskosten van 275 euro + 54 euro per jaar. 

Om dit te vergelijken: een led-lamp is gemiddeld 6 Watt, verbruikt op jaarbasis 8,5 kWh bij vier branduren per dag.

Het energieverbruik van de dongel in de P1 poort van de slimme meter wordt niet opgeteld in je energieverbruik, en betaal je dus ook niet voor.

Voor verschillende energieverbruiksmanagers worden claims gedaan dat men d.m.v. hun instrument tot wel 15-20% op energiekosten kan besparen. Onderzoeken die dergelijke hoge claims ondersteunen zijn veelal gebaseerd op voor en na metingen zonder (representatieve) controlegroep en soms kleine onderzoeksgroepen. Met dit soort onderzoeken zijn andere invloeden moeilijk uit te sluiten evenals het aandeel van motivatie van mensen die vaak zelf bewust een energieverbruiksmanager hebben gekocht. Om een betrouwbare causale effectmeting op energieverbruik te meten is een Randomised Controlled Trial (RCT) nodig. Hierin worden deelnemers van het onderzoek willekeurig toegewezen aan ofwel een interventiegroep die de interventie ontvangt, of een controlegroep die de standaard behandeling of placebo ontvangt.

Veel studies voldoen niet aan de eisen van een RCT en daarom zijn de gevonden resultaten niet alléén het gevolg van het gebruik van de energieverbruiksmanager. Uit een RCT-onderzoek voor de energiedisplay uitgevoerd door PBL blijkt dat een energiedisplay kan leiden tot een gemiddelde besparing van 5% (2.2 voor elektriciteit en 6.9% voor gas) op energiekosten. Dit betreft de besparing zonder het gecombineerde effect van bijvoorbeeld energiecoaching.

Zie ook de kennisbank voor de wetenschappelijke onderbouwing van besparing op energieverbruik van verschillende energieverbruiksmanagers.

Op dit moment zijn er displays van twee leveranciers in omloop, waarbij we nog niet veel ervaringscijfers hebben van de meest recente. Voor beide leveranciers geldt dat je er ook voor kunt kiezen de helpdesk van de leverancier in te zetten voor vragen van bewoners. Sommige organisaties kiezen er ook bewust voor zelf eventuele vragen op te vangen, omdat ze juist graag het contact met de bewoner willen hebben en zo ook het gesprek kunnen aangaan.

Van een woningcorporatie die nu meer dan 1000 energiedisplays (Geo Trio II) heeft uitgezet, hebben we begrepen dat in de loop van de tijd 10-20 displays zijn verzameld die het niet doen en onder garantie naar de leverancier worden teruggestuurd. (Zorg overigens dat displays dan met alle onderdelen en netjes in de doos worden teruggezonden).

In het verleden zijn er wel eens problemen geweest met displays die in storing gingen, omdat er nog een update gedraaid moest worden. Als degene die de displays plaatst dat eenmaal weet, is het vervolgens goed gegaan.

Bij uitzondering komen er meldingen van vreemde hoge waarden die worden gemeten. Vermoedelijk komt dit door interferentie met andere apparatuur. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. 

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat er een verschil is in acceptatie van de display door bewoners tussen het gratis weg te geven of in bruikleen te geven. Mogelijk kan het ondertekenen van een bruikleencontract een kleine drempel vormen voor bewoners, maar we hebben nog niet gehoord dat bewoners om deze reden de display niet accepteren.

In de praktijk hangt het vooral af van de organisatie die de displays te beschikking stelt en de financiering, hoe zij zich hierin willen opstellen. Wanneer de displays zijn gefinancierd uit gemeentelijke subsidies wordt deze vaak gratis weggegeven (vaak ook als onderdeel van een pakket van kleine maatregelen). Wanneer een woningcorporatie de displays ter beschikking stelt, wordt soms ook voor de bruikleenvariant gekozen. Dit hangt ook af van de verwachtingen die de woningcorporatie wil scheppen. Overwegingen hierbij zijn bijvoorbeeld: blijven zij verantwoordelijk dat de display het altijd blijft doen en gaan zij die bijvoorbeeld omruilen als die kapot gaat of blijft het een eenmalige actie?

Het onderzoek dat de besparing van gemiddeld 5% heeft aangetoond, heeft gemeten over een periode van ruim een jaar. Mogelijke afzwak effecten zijn hierin dus meegenomen. Na dit jaar bleek dat de meeste bewoners de display langer wilden houden, vooral omdat ze het ook prettig vonden grip te hebben op hun verbruik; te zien ‘of ze nog goed zaten’. Daarnaast leren gedragsinzichten ook dat iets dat ‘in het zicht’ is (anders dan bij een app), blijvende aandacht krijgt. De display fungeert vaak als reminder en wordt vaak ook opgenomen in gedragsroutines (bijvoorbeeld even controleren of het verbruik niet hoger is dan de basis als je naar bed gaat of het huis verlaat).

Op basis van bovenstaande redenen adviseren wij om de display permanent ter beschikking te stellen aan het huishouden. Er zijn organisaties die uit kosten overwegingen de display na een tijdje toch door willen geven aan de volgende bewoner. Wij adviseren in dat geval dat de display toch minimaal een jaar blijft staan in de woning om alle seizoenen van het jaar een keer meegemaakt te hebben. Denk overigens ook aan de organisatiekosten van het weer ophalen, resetten en bezorgen bij de volgende bewoner, wat voor sommige organisaties ook een praktische reden is om de energiedisplay toch te laten staan. Natuurlijk is het wel beter om displays die echt niet meer worden gebruikt door bewoners en in een lade zijn beland weer op te halen of in te laten leveren voor hergebruik.