December 14, 2023

Woningcorporatie Parteon deelt hun ervaring: van pilot naar structurele inzet energiedisplays

Woningcorporatie Parteon deelt hun aanpak voor het ondersteunen van huurders bij energiearmoede met focus op energiedisplays. Na een succesvolle pilot met 50 displays, nu structureel toegevoegd aan bezoeken van energiecoaches. In 2024 schalen ze op met 200 displays.

Huurders op korte termijn al helpen

Parteon is al een tijdje bezig met het inzetten van energiedisplays voor huurders, vertelt Dion Heinis, adviseur bij woningcorporatie Parteon in de Zaanstreek. Toen de energieprijzen in 2022 flink stegen werd gezocht naar een manier om huurders te helpen. Met name voor huurders in woningen die op korte termijn nog niet aan de beurt zijn voor verduurzaming, was een oplossing nodig. Via de Woonbond en Aedes kwamen energiedisplays in de belangstelling en ook het huurdersplatform was enthousiast. Doorslaggevend voor Parteon om voor fysieke energiedisplays te kiezen was het onderzoek van het Planbureau voor Leefomgeving uit 2021, wat liet zien dat de besparing op de energierekening, ten opzichte van andere hulpmiddelen, relatief hoog is. Het helpt ook dat Parteon een brede visie heeft op betaalbaarheid, zodat ook minder standaard aanpakken worden gestart, zoals dit traject met energiedisplays.    

De pilot

Er is begonnen met een pilot waar energiecoaches van Parteon 50 energiedisplays plaatsten, bij bijzondere situaties zoals betalingsachterstanden en hoge afrekeningen, maar ook op aanvraag door bewoners. Ook worden energiedisplays soms ingezet bij de Opgewekt Wonen-aanpak, woningen die van het gas af zijn gegaan. In deze eerste fase is duidelijk geworden dat een fysieke energiedisplay een handig hulpmiddel is voor huurders. Aan de organisatorische kant werd wel gezien dat het maken van losse bezoekafspraken veel moeite kostte, iets wat in het vervolg slimmer aangepakt zal worden, aldus Dion.  

Structureel toevoegen bij aanpak Fixbrigade

Op dit moment is er een grote vraag naar energiecoaches van Parteon en stichting !Woon en de energiefixers van Fixbrigade Zaanstad, waar komende maanden honderden bezoeken voor gepland staan. Het is een logische stap om aan die bezoeken ook de display toe te voegen, om huurders beter inzicht te geven in hun verbruik en gedrag, naast de persoonlijke energie-coaching en fysieke verbeteringen aan de woning. Hierbij scheelt het in kosten en organisatie dat de afspraken toch al gepland staan en de energiedisplay slechts 'toegevoegd' wordt aan de bestaande aanpak. 

Hoe nu verder in 2024?

Om de energiecoaches en energiefixers in 2024 met de energiedisplays op stap te kunnen sturen, worden er 200 energiedisplays aangeschaft. De gemeente Zaanstad is ook positief over het opschalen en helpt mee met de aanschaf. Toen tijdens de startbijeenkomst - met het huurdersplatform, Fixbrigade en energiecoaches - Dion vroeg of 200 displays voldoende zijn, antwoordde de Fixbrigade enthousiast: “Koop er maar meteen meer. Als de buurman het heeft, willen de andere buren het ook, is onze ervaring.” Gedurende de uitrol zal continu gekeken worden hoe het loopt en of deze extra aanschaf nodig is, zegt Dion hierover.

Dion raadt andere woningcorporaties zeker aan om met energiedisplays voor huurders aan de slag te gaan. Belangrijkste tip: Verbind je met wat er al is en doe het samen.

 

Meer weten over wat andere woningcorporaties doen? Klik hier. Of bekijk de video.