Aan het woord is Jeroen Oosthoek (manager vastgoed), namens woningcorporatie Waterweg Wonen:

“We investeren in kwalitatief goede woningen (gemiddeld energielabel B), maar hier stopt onze verantwoordelijkheid niet. Wij vinden dat duurzaamheid voor onze huurders vanzelfsprekend en betaalbaar moet zijn. Daarom zetten we ook in op bewustwordingsacties zoals het cadeau doen van de energiedisplays aan onze huurders. Deze display installeren we bij de huurder thuis, geven uitleg hoe de energiedisplay werkt en geven gericht energiebesparingstips. De huurder kan direct starten met het besparen van energie.”

Wat is Waterweg Wonen voor organisatie?

Waterweg Wonen is een Vlaardingse woningcorporatie met 11.000 sociale huurwoningen. Hiermee zijn wij de grootste sociale verhuurder in Vlaardingen. Met compassie werken wij dagelijks aan goed wonen in Vlaardingen.

Naast goede woningen, investeren we in leefbaarheid. Hier voor werken we samen met andere Vlaardingse partners, zoveel mogelijk preventief. Met het woongeluk van onze huurders als uitgangspunt. Ons motto geldt dan ook: ’"Samenwerken aan woongeluk"."

Waarom besloten jullie energiedisplays uit te geven?

"De voornaamste reden hiervoor is dat wij vinden dat duurzaamheid voor onze huurders betaalbaar en vanzelfsprekend is. Onze woningen hebben op dit moment al gemiddeld energielabel B. Onze woningvoorraad is CO₂-neutraal in 2050.

Naast een kwalitatief goede woning, willen we huurders bewustmaken dat zij zelf ook invloed hebben op hun energieverbruik. Zeer urgent in de tijd waarin energietarieven blijven stijgen en we te maken hebben met een kwetsbare doelgroep.

De energiedisplay geeft inzicht in het energie- en gasverbruik. Door onze aanpak om de energiedisplay bij de huurder thuis te installeren, zorgen we ervoor dat de huurder direct kan starten met besparen. Tijdens dit bezoek geven we ook een instructie van de energiedisplay en gerichte energiebesparingstips. Op verschillende manieren ‘triggeren’ we huurders om aan de slag te gaan en hun gedrag aan te passen op het gebied van energieverbruik om zo direct te starten met besparen. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat we onze huurders nog beter leren kennen."

Kun je iets vertellen over de manier waarop jullie de installatie aan hebben gepakt?

“De installateurs van de displays zijn vrijwilligers, studenten, uitzendkrachten én medewerkers van Waterweg Wonen. We hebben tijdens de interne lancering ‘hoe zit jij in je energie’ voor onze medewerkers een oproep gedaan om ‘mee te doen’ en om minimaal een dagdeel energiedisplays te installeren bij de huurders. In totaal gaven 70 medewerkers zich hiervoor op. Dat is meer dan de helft van het personeelsbestand. Alle medewerkers ontvingen na afloop van deze interne kick-off een energiedisplay, om zo ervaring op te doen met de installatie en het gebruik."

Kun je wat vertellen over de eerste ervaringen?

“Inmiddels (juli 2022) hebben 1.000 huurders een energiedisplay ontvangen. Zij reageren over het algemeen enthousiast en voor de medewerkers van Waterweg Wonen, is het meteen een manier om in gesprek te komen met onze huurders.”

Welk advies geven jullie mee?

“Zorg voor een goed projectteam met verschillende disciplines. Onderschat de voorbereidingstijd en gevraagde capaciteit (personele inzet) niet. En werk in verschillende fasen met aandacht voor tussentijdse monitoring en evaluatie. Vergeet ook de ‘fase’ nazorg niet. Het project houdt niet op bij alleen het installeren van de energiedisplay. Het doel is om huurders ‘aan te zetten tot het veranderen van het gedrag’ en dit vraagt voortdurende activatie op verschillende manieren."

Wilt u meer weten? Waterweg Wonen vertelt u er graag meer over. Neem contact op met via communicatie@waterwegwonen.nl

Directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg installeerde met hulp van de nieuwe wethouder duurzaamheid Koen Kegel een energiedisplay bij de familie Rutz-Van Gelder