August 31, 2022

Stichting !Woon plaatst succesvol energiedisplays bij bewoners in Amsterdam

“Energiecoaches kunnen met de energiedisplays direct het effect van aanpassingen tonen” | Onderschrift foto: Bewoner en energiecoach in Amsterdam, die de energiedisplay testen. Fotograaf: Marion Haringa.

Wat is Stichting !Woon voor een organisatie?

Stichting !Woon is ontstaan uit de Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam. !Woon is een onafhankelijke en deskundige organisatie die bewoners informeert, adviseert en ondersteunt bij hun woonvragen en woonkwesties. Dit doen we ook op het gebied van energie. Bij vragen over energiebesparing komt een getrainde vrijwilliger op afspraak langs om energie-advies te geven.

Waarom hebben jullie besloten energiedisplays uit te delen?

Rond 2019 hebben we meegewerkt aan de pilot en het onderzoek over de effectiviteit van de energiedisplays, waarover het PBL in 2021 heeft gerapporteerd. De deelname aan de pilot was zo goed bevallen dat we graag het plaatsen van energiedisplays, die de gemeente Amsterdam had aangekocht, mee wilden nemen in het energiecoachtraject. De vele positieve reacties van de bewoners, die blij werden van inzicht in hun eigen gebruik, hebben ons bevestigd in de aanpak waar we ook helemaal achter staan: Echt zien wat het doet, het hele gezin kunnen betrekken en echt energie besparen, past helemaal bij de doelstelling van het energiecoachtraject.

Hoe pakken jullie het aan?

Wij gaan met vrijwilligers op afspraak bij mensen thuis langs om laagdrempelige, praktische tips te geven om te besparen door middel van gedragsverandering (energiezuiniger leven), kleine aanpassingen in de woning en het gebruik van bespaarproducten. Bewoners vragen dus een energieadvies-gesprek aan, maar ze krijgen daar – indien mogelijk – direct een energiedisplay bij. Een energiecoach, die getraind is in het plaatsen van een energiedisplay, doet dit meteen aan het begin van een gesprek als er een geschikte slimme meter is. Het effect van de gedragstips is dan meteen te zien op de energiedisplay.

Het gaat echt om wat mensen zelf kunnen doen, als ze geen mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld hun huis aan te passen of nieuwe producten te kopen. Ook dan kan je nog heel wat doen en daar willen we bij helpen. Inmiddels hebben we zo’n 250 energiedisplays bij bewoners geplaatst en aan het einde van het jaar doelen we erop om nog eens 250 geplaatst te hebben.

We promoten het energiecoachproject zelf, via buurtteams, woningcorporaties, acties in de stad en de voedselbank. De gemeente promoot het energiecoachtraject ook via de stadspascommunicatie. Ook zorgen we dat hulpverleners weten wat Stichting !Woon doet, zodat ze kunnen doorverwijzen.

Wat zijn de reacties van de bewoners?

Mensen zijn er heel enthousiast over dat ze een waardevol cadeautje krijgen. Ze zijn ook positief verrast wat ze hiermee kunnen. De energiecoach is wel nodig om de zin ervan te snappen. Als het uitgelegd wordt, zijn mensen er extra enthousiast over. Er komen vooral ook leuke reacties dat het zichtbaar is voor alle leden van het gezin en dat op deze manier kinderen en pubers ook betrokken kunnen worden in het verminderen van het energieverbruik. Je maakt het onderwerp namelijk bespreekbaar, omdat het heel zichtbaar en concreet wordt gemaakt. Voorheen was het niet zichtbaar. Dit werkt bijvoorbeeld ook goed in studentenhuizen. In zo’n studentenhuis kunnen ze nu het gesprek met elkaar aangaan: ‘wie heeft er zolang gedoucht?’ Ook is het leuk voor een gesprek bij visite.

Al met al werkt het enthousiasme van de bewoners heel positief om hiermee door te gaan.

Wat zijn de reacties van de energiecoaches?

Het overgrote deel van hen is erg enthousiast en vindt de energiedisplay heel geschikt voor de doelgroep. De energiecoaches vinden het vooral erg leuk dat het effect meteen zichtbaar is, zodra ze de energiedisplays hebben aangesloten. Deze informatie kunnen ze ook direct gebruiken in het energie-adviesgesprek. Je kunt meteen het effect van je tips laten zien, bijvoorbeeld: ‘kijk nu wat er gebeurt’, bijvoorbeeld bij het voorverwarmen van de oven. Ze vinden het leuk om wat verstopt zat in de meterkast zichtbaar maken.

De meeste van onze coaches zijn wel vrijwilligers: je merkt daarbij dat de energiecoaches die wat minder vaak bezoeken uitvoeren het lastig vinden om de routine van het plaatsen van de displays erin te krijgen.

Welk advies zou je andere organisaties mee willen geven?

Zorg dat je medewerkers of coaches die displays gaan plaatsen er ook zelf eentje krijgen, de meerwaarde zien en praktijkervaring hebben.

Er is verder echt wel een goed plan nodig hoe je het gaat aanpakken en hoe je aan voldoende mensen komt om de energiedisplays te plaatsen. Wij zijn langzamer dan gewenst op gang gekomen, omdat we niet meteen genoeg mensen hadden die displays konden plaatsen. Ook raad ik aan vooral mensen in te zetten die regelmatig een display plaatsen. Je moet het echt vaker doen om de routine te krijgen en eventuele praktische problemen bij de aansluiting op te lossen.

 

Werk je bij een gemeente, woningcorporatie of huurdersorganisatie en wil je meer weten over de displays?

Lees hier meer over de displays en check hier de checklist en beslisboom voor als je aan de slag wilt met de aanschaf en installatie van de displays. Slimmer met je Energie is (met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) opgezet om gemeenten en organisaties te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van energiedisplays. Contacteer ons daarom gerust met vragen. Wij helpen je graag op weg.

Dit was een interview met Kelly Schwegler-Robertson, projectleider energiecoach Stichting !Woon. Neem gerust contact met haar op via: 020 – 523 0190 | 06 – 316 888 06 | k.schwegler@wooninfo.nl