Energiefixers zetten energiedisplays in om huishoudens te helpen structureel te besparen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken — die de aangekondigde regeling verder uitwerkt — wil kwetsbare huishoudens helpen om structureel energie te besparen. Zij vraagt daarom naast de eenvoudige fysieke maatregelen aandacht voor maatregelen die inzicht in energiegebruik bieden, zoals een energiedisplay. Dankzij het extra budget hebben gemeenten nu meer ruimte om energiedisplays aan te schaffen en in te zetten. Tot nu toe viel de display vaak af als een relatief kostbare maatregel, ondanks de gemeten terugverdientijd van ongeveer 1 jaar. Het extra budget maakt het mogelijk om een compleet pakket aan te bieden: met radiatorventilatoren,  radiatorfolie, tochtstrips én een energiedisplay waarmee huishoudens na uitleg zelf structureel kunnen besparen. Dankzij het inzicht dat energiedisplays bieden, besparen huishoudens gemiddeld 10 euro per maand!  De gemeenten zijn nu aan zet om met het budget en deze kansen aan de slag te gaan.

Versterken van aanbod fixbrigades

Het bezoek van een fixbrigade aan een huishouden biedt een uitgelezen kans om bewoners direct op weg te helpen om met een energiedisplay zelf structureel te besparen. Behalve dat de fixer ter plekke kleine energiebesparende maatregelen uitvoert, zoals het dichten van kieren en naden, neemt deze ook vaak de energierekening door met de bewoner. Zo kan de energiefixer direct de tarieven die de bewoner eigenlijk moet betalen inzien en deze instellen op de meegenomen energiedisplay. Vervolgens kan de fixer de bewoner ter plaatse laten zien wat bijvoorbeeld het effect van het vervangen van oude lampen door LED lampen aan besparing oplevert. Niet alleen qua verbruik, maar ook in de portemonnee. Dit maakt bewoners vaak direct enthousiast! Hun huizen worden minder tochtig én ze krijgen iets waarmee ze zelf het hele jaar door aan de slag kunnen gaan om energie te besparen en grip te houden op de energierekening.

Bekendheid bij gemeenten, woningcorporaties en aanbieders vergroten

Gemeenten staan voor een grote uitdaging: aan hen de taak om voor de komende winter met deze extra middelen de energiearmoedeaanpak te versterken en zoveel mogelijk huishoudens te helpen. Het is daarom belangrijk dat zij weten wat een effectieve aanpak is. Het toevoegen van een energiedisplay in de mix van maatregelen maakt de aanpak bewezen effectiever, maar nog lang niet alle gemeenten zijn hiervan op de hoogte. Slimmer met je Energie is een non-profit organisatie, die met steun het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninksrijksrelaties als doel heeft om de bekendheid van energiedisplays te verhogen en gemeenten te ondersteunen bij de aanschaf en inzet van de displays. Een eerste stap die gemeenten kunnen zetten, is het opnemen van de energieidisplays in het programma van eisen bij een uitvraag.

Naast gemeenten kunnen ook commerciële aanbieders hun huis-aan-huisaanpakken voor verduurzaming met een energiedisplay versterken. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld lokale energiecorporaties die energiefix-activiteiten aanbieden. Tot slot spoort het ministerie ook woningcorporaties aan om (in samenwerking met gemeenten) met energiecoaching en energiedisplays aan de slag te gaan. Woningcorporaties kunnen zo voor het deel van hun woningbezit dat niet op korte termijn kan worden verduurzaamd, wel bewoners handvaten bieden om op de korte termijn energie te besparen. Gemeenten mogen voor de uitvoering van de nieuwe SPUK-regeling ook de woningcorporaties inzetten. Een goede samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties levert voor beide partijen dus veel op.

Nu voorbereiden, verder opschalen vóór stookseizoen

Binnenkort worden de randvoorwaarden van de regeling, zoals de hoeveelheid middelen per woning, bekend gemaakt. Het is goed om zo snel mogelijk voorbereidingen te treffen om zoveel mogelijk kwetsbare bewoners nog vóór het nieuwe stookseizoen te kunnen helpen. Wel houdt het ministerie er rekening mee dat de operatie nog tot en met 2024 zal doorlopen. De middelen blijven dus tot eind 2024 beschikbaar, maar hoe eerder huishoudens worden voorbereid op de volgende winter, hoe beter.

Heeft jouw organisatie hulp nodig met het ontwikkelen van een effectieve aanpak waarmee bewoners structureel energie kunnen besparen? Of wil je meer weten over de energiedisplays? Slimmer met je Energie kan je (gratis) helpen. Neem daarvoor contact op met het team van Slimmer met je Energie.