Het einde van het jaar nadert. En daarmee zou ook een einde komen aan het project Slimmer met je Energie. Maar door een extra subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken kan het project met anderhalf jaar verlengd worden. Een goed moment om terug te kijken op de prestaties van het afgelopen jaar en vooruit te blikken.

In dit artikel delen de samenwerkingspartners Woonbond, Aedes en Quintens hun visie en werpen we een blik op wat ze de komende anderhalf jaar willen bereiken.

De Woonbond

Het team van de Woonbond: v.l.n.r. Michiel Bink, Maarten Groen, Marlies Dijkstra & Bastiaan van Perlo

Voor ons is energiearmoede het belangrijkste thema dat ons motiveert om deel te nemen aan Slimmer met je Energie. We beschouwen de verspreiding van energiedisplays als een waardevol middel in de strijd tegen energiearmoede. Aangezien de energierekening een steeds groter deel van de maandelijkse woonlasten uitmaakt, is het van cruciaal belang dat mensen zich bewuster worden van hun verbruik. Als energieteam van de Woonbond streven we ernaar huurders te ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in hun energieverbruik. Op die manier kunnen zij niet alleen energie en geld besparen, maar ook het gevoel krijgen dat ze grip hebben op hun situatie. We geloven dat gedragsverandering begint met bewustwording.

Het enthousiasme over de energiedisplays delen we met vele gemeentes en woningcorporaties die deze displays inmiddels hebben aangeboden aan hun huurders. Het blijkt een laagdrempelige en relatief goedkope investering te zijn voor deze instanties om hun huurders te helpen bij het verlagen van hun energierekening. Bovendien hebben sinds dit jaar vier verschillende producenten een energiedisplay ontwikkeld, wat aangeeft dat de ‘markt’ voor energiedisplays professioneler wordt. Met tevredenheid kijken we terug op de behaalde resultaten van afgelopen jaar.

Uiteraard blijven wij ons de komende periode met veel energie inzetten om zoveel mogelijke gemeenten en corporaties ervan te overtuigen zich aan te sluiten bij Slimmer met je Energie. Ons doel is om zoveel mogelijk huurders te helpen meer grip te krijgen op hun energierekening.

Warme groet en de beste wensen alvast namens het Energieteam van de Woonbond.

Aedes

Wie direct inzicht heeft in het energieverbruik, kan bewuster omgaan met energie. Aedes ondersteunt woningcorporaties via Slimmer met je Energie bij het aanbieden van energiedisplays aan huurders. Hiermee wil Aedes bijdragen aan een lagere energierekening voor huurders. De duurzaamheid van de woning speelt een belangrijke rol in het energiegebruik van de bewoners. Huurders hebben echter ook zelf veel invloed op hun energieverbruik. Bewustwording hiervan is zeer belangrijk in tijden van hoge energietarieven.

Steeds meer corporaties vinden het belangrijk om huurders te helpen zelf aan het stuur te staan van hun energiegebruik. De energiedisplay is hier een bewezen effectief middel voor. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat meer corporaties zich hebben aangemeld voor informatie over de display of de display samen met hun huurder uitprobeerden. We hopen dat het komende jaar nog meer corporaties aan de slag gaan met een energiedisplay om huurders inzicht te geven in hun energieverbruik. Daarnaast willen we met Slimmer met je Energie de lessen die corporaties leren ontsluiten aan elkaar én verdere knelpunten in de toepassing tackelen.

Quintens

V.l.n.r. Erik, Ernestine en Rens van Quintens. Als je ooit een display training hebt gehad dan zul je een van ons wellicht herkennen.

Als bureau vinden wij het essentieel om niet alleen naar technische oplossingen te kijken, maar ook naar de gedragskant van energiebesparing. Inzicht speelt een cruciale rol bij het voorkomen van onnodig verbruik en verspilling. Bijvoorbeeld, bewoners in geïsoleerde huizen gaan vaak meer energie verbruiken dan berekend, een fenomeen bekend als het reboundeffect. Uit onderzoeken blijkt dat een energiedisplay een effectief hulpmiddel is om bewustwording te stimuleren.

We zien dat energiedisplays nog steeds een onderbelichte maatregel zijn, vooral als je kijkt naar de kosten en bewezen effectiviteit ervan. Met de huidige prijzen is een simpele eenmalige maatregel van 60-100 euro voldoende om bewoners jaarlijks 150 euro aan kosten te besparen. Bovendien helpt de energiedisplay om vertrouwen op te bouwen bij bewoners, en geeft het hun een gevoel van eigenaarschap en eigenredzaamheid. We waarderen de display omdat deze niet belerend is; het stelt mensen in staat zelf te beslissen of ze hun verbruik willen verminderen.

Het afgelopen jaar zagen we een aanzienlijke groei van 30 naar meer dan 50 organisaties die deelnemen aan Slimmer met je Energie. Daarnaast zagen we net als de Woonbond de komst van drie nieuwe leveranciers, wat een profesionaliseringsslag betekent voor de markt. Dit zijn resultaten waar we trots op zijn, aangezien we als projectorganisatie de stimulering in gang hebben gezet. Bovendien is het bemoedigend om te zien dat de inktvlekwerking begint op te treden, zoals een woningcorporatie die de omliggende woningcorporaties ook enthousiasmeert om samen te werken en projecten waar energiedisplays steeds meer een standaard onderdeel worden van energiecoachgesprekken of fix-acties.

Het afgelopen jaar merkten we dat er meer budget beschikbaar kwam voor veel organisaties om in energiedisplays te investeren, vooral om kwetsbare bewoners te ondersteunen. Tegelijkertijd zagen we ook dat veel organisaties te maken hadden met een capaciteitstekort, wat het uitdagend maakt iets extra’s toe te voegen aan een project. Dit daagt ons als uitvoeringsbureau uit creatief na te denken over hoe we de aandacht voor inzicht met behulp van een display zo gemakkelijk mogelijk kunnen integreren in bestaande werkprocessen, zonder organisaties te veel te belasten.

Het komende jaar zal in het teken staan van opschaling. We hopen dat organisaties met bestaande successen en leerervaringen zullen opschalen en andere organisaties zullen inspireren. Als projectorganisatie helpen wij met het bundelen en delen van de leerervaringen. De gedachte achter pilots moet steeds het leren over een handige implementatie met tevreden bewoners zijn, zodat je daarna de aanpak structureel kunt maken. We zien in het Verenigd Koninkrijk dat het structureel aanbieden van energiedisplays goed werkt, waarom zouden we dit niet in Nederland kunnen bereiken? Voor ons is het een soort basisrecht dat mensen weten waarvoor ze betalen en bewuste keuzes kunnen maken, zoals een energiecoach het afgelopen jaar treffend verwoordde: “Het zou vrij gek zijn als we in de supermarkt zouden lopen en naderhand gewoon één bedrag afrekenen zonder per product te kunnen zien waarvoor we nu eigenlijk betaald hebben. Dit gebeurt bij energie nu in feite wel”.

Een obstakel bij de opschaling van het aantal huishoudens met (realtime) inzicht in hun energieverbruik is dat de bemetering van huishoudens aan warmtenetten en blokverwarming niet geschikt is voor het aansluiten van energiedisplays. Wij willen dit jaar met een aantal praktijkproeven laten zien dat het wel degelijk mogelijk is, zodat zowel kleine als grote warmteleveranciers met hun meetinstallaties worden uitgedaagd hier opvolging aan te geven. Het is belangrijk om ons hiervoor in te zetten, omdat juist kwetsbare bewoners vaak in dit soort situaties wonen zonder (de mogelijkheid tot) inzicht in hun warmtegebruik.

Tot slot

Kortom, het komende jaar zetten we ons opnieuw vol in voormeer inzicht en bewustwording bij bewoners door heel Nederland.

Namens alle drie de teams, bedankt voor een geweldig jaar vol energie en bewustwording!
We hopen jullie terug te zien in een 2024 waarbij bewustwording en besparingen hand in hand gaan.

Fijne feestdagen!

Het SmjE team