Prijsplafond: besparen blijft belangrijk

Om ervoor te zorgen dat we onze energierekening nog kunnen betalen, heeft de Nederlandse overheid besloten om in 2023 voor in ieder geval één jaar maximale energieprijzen te hanteren. Dit zogenaamde ‘prijsplafond’ moet ervoor zorgen dat we allemaal onze energierekening kunnen blijven betalen. Dat betekent niet dat we nu niet meer op ons energieverbruik hoeven te letten: bij een hoog energieverbruik kan de rekening nog altijd hoog uitvallen, ook met de prijzen van het prijsplafond. Bovendien heeft de overheid een grens gesteld aan het energieverbruik waarvoor het prijsplafond geldt. Als je boven dit plafond komt, betaal je alsnog de tarieven van jouw eigen energiecontract, die een stuk hoger kunnen liggen dan het prijsplafond. Energie besparen blijft dus belangrijk.

De vraag is: hoe kunnen huurders of woningeigenaren tijdig weten of ze niet boven het prijsplafond zitten en / of een hoge energierekening kunnen verwachten? Het inzetten van een energiedisplay – een slim scherm dat direct inzicht geeft in het energieverbruik (en bijbehorende kosten) – is een bewezen middel dat consumenten helpt om energie te besparen. Naar verwachting zal het instellen van het budget met het prijsplafond sturend kunnen zijn om daarbinnen te blijven.  

Energieverbruik, kosten en prijsplafond in de gaten houden met energiedisplay

Een slim energiedisplay geeft directe feedback aan bewoners over hoeveel energie ze verbruiken en hoeveel geld ze kwijt zijn aan energieverbruik. Ze kunnen hun energieverbruik- en kosten bekijken voor dit moment, per dag, week, maand of jaar. Ook kan je een energiebudget instellen. Door het budget aan het prijsplafond te koppelen, kan je eenvoudig zien of je hier binnen blijft. Zo kunnen bewoners voorkomen dat ze aan het einde van het jaar boven het prijsplafond eindigen en de hogere tarieven van het eigen contract moeten betalen. Los van het prijsplafond is het sowieso interessant voor bewoners om te zien waar ze eventueel nog op kunnen besparen. Voor sommige huurders kan dit net het verschil maken tussen wel of niet de energierekening kunnen betalen.

Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangetoond dat de plaatsing van een energiedisplay een effectief middel is om het energieverbruik te verlagen. Gemiddeld leidt de plaatsing van een energiedisplay tot 5% energiebesparing. De kosten van een energiedisplay (zo rond de 100 euro) zijn dus snel terugverdiend.

Als gemeente of woningcorporatie huurders ondersteunen bij aanschaf en plaatsing van energiedisplays

Ondanks het snel kunnen terugverdienen van de investering in een energiedisplay, zullen met name sociale huurders – die vaak beperkte financiële middelen en een lager doenvermogen hebben - niet snel uit zichzelf een display aanschaffen en installeren. Woningcorporaties en gemeentes kunnen hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen. Veel woningcorporaties en gemeentes hebben middelen beschikbaar die kunnen worden ingezet om energiedisplays aan te schaffen en te plaatsen. Denk aan de SPUK energiearmoede voor gemeenten en de inzet van energiecoaches die de displays kunnen plaatsen. Slimmer met je Energie is (met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) opgezet om gemeenten en organisaties te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van energiedisplays.

Wil je als gemeente of organisatie aan de slag met de energiedisplays? Op onze website vind je veel handige informatie, een beslisboom en toolkits voor de aanschaf en installatie van de energiedisplays.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan gerust. Het Slimmer met je Energie team helpt je graag op weg.