Slimmer met je Energie doet dit jaar onderzoek naar het langetermijneffect van energiedisplays én naar de effectiviteit van verschillende aanpakken om energiedisplays bij mensen thuis te installeren. Het effect-onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Tilburg.

Uitkomst helpt bij keuze

Het projectbureau krijgt geregeld vragen van woningcorporaties en gemeenten naar het langetermijneffect van displays en de effectiviteit van verschillende aanpakken. De inzet van energiedisplays vergt zowel een financiële als een capaciteits-investering. De uitkomsten van het onderzoek kunnen corporaties en gemeenten helpen bij het maken van de keuze hoe ze de implementatie van de displays en het opschalen hiervan organiseren.

Onderzoeksvragen

Op dit moment bereidt het projectbureau samen met het PBL en de Universiteit Tilburg concrete onderzoeken voor die ingaan op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat is het langetermijneffect van energiedisplays op het energieverbruik bij verschillende doelgroepen, waaronder mensen met energiearmoede?

2. Wat is de toegevoegde waarde van het plaatsen van een energiedisplay aanvullend op een energiecoachgesprek?

3. Hoeveel begeleiding is nodig bij het plaatsen van energiedisplays om effect te bereiken én die opschaalbaar zijn?

4. Wat is de toegevoegde waarde van een energiedisplay op een energie-app?

Kwantitatief én kwalitatief

Dit onderzoek wordt niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief uitgevoerd. Bewoners met een display worden onder meer gevraagd naar wat zij vinden van het hebben van meer inzicht in het energieverbruik in huis.

Oproep voor deelname

Voor het onderzoek dat antwoord moet geven op de laatste twee onderzoeksvragen is de projectorganisatie op zoek naar woningcorporaties en gemeenten die willen deelnemen aan het onderzoek. Organisaties die interesse hebben om deel te nemen, kunnen contact opnemen met de projectorganisatie.