Energiecoaches in Amsterdam zijn erg enthousiast over de energiedisplay

Energiecoach Mart Boden vindt de energiedisplay een ‘gamechanger’. Als bewoners hebben gezien hoe de display werkt, wil 90% van hen de display graag houden.

Mart Boden begrijpt de zorgen die mensen over de energiekosten hebben maar al te goed. “Stel je voor dat je bij het afrekenen bij de supermarkt geen bonnetje krijgt en de kassamedewerker zegt: Geef maar een voorschot, we rekenen aan het eind van het jaar af." Met de energiedisplay zie je direct hoeveel het kost om een bepaald apparaat aan te zetten, te douchen of wat het effect is van de deur naar de gang of koude hal open te laten staan. De ‘wat-scheelt-dat-discussies’, zijn verleden tijd.

Hoe ziet deze aanpak er uit?

Energiecoaches die huishoudens bezoeken en gedragsadviezen geven, zijn erg enthousiast als zij ook een energiedisplay als hulpmiddel kunnen inzetten. Zij hebben deze dan standaard in hun tas bij zich en kijken of het aan technische mogelijk is deze aan te sluiten aan het begin van het gesprek. Eenmaal aangesloten is ter plekke direct te zien hoe hoog het actuele basisverbruik van het huishouden is. Vervolgens hangen zijn hun hele adviesgesprek op aan de display die direct het effect van hun tips toont. Aan het einde van het gesprek stellen zij de bewoner de vraag of ze de display zullen laten staan. Bij de energiecoaches in Amsterdam van Stichting !Woon wil vervolgens 9 van de 10 bewoners de display graag houden.

Wat is er nodig om energiedisplays als standaard onderdeel te maken?

Eén van onze doelstellingen is daarom dat in de toekomst het plaatsen van een energiedisplay een standaard onderdeel wordt van energie coaching. Om dit te bereiken moet de energiedisplays nog meer bekendheid krijgen bij de energiecoaches. Daarnaast hebben energiecoaches ook een korte training nodig, zodat ze zelfstandig de energiedisplays kunnen plaatsen en bewoners een heldere uitleg kunnen geven.

Op dit moment is het Slimmer met je Energie team in gesprek met de grootste energiecoach-opleidingen in Nederland. De bedoeling hiervan is dat zij de kennis over de verschillende monitoringsopties meenemen in hun opleiding en in een verdiepingsslag ook uitleg kunnen geven over de plaatsing van energiedisplays van de verschillende leveranciers. Wanneer energiecoaches eenmaal aan de slag zijn gegaan met energiedisplays, willen ze vaak nier meer zonder.

Het Slimmer met je Energie projectteam onderzoekt constant hoe organisaties nog meer resultaat kunnen bereiken bij bewoners. Welke aanpakken zien we het meest en welke zijn het meest succesvol?

Wil jij vanuit jouw gemeente of organisatie ook aan energiecoaches een energiedisplay bieden?

Waarmee ze nog beter energieadviesgesprekken kunnen voeren? Contacteer ons voor gratis advies over hoe een energiedisplay leidt tot inzicht krijgen en grip krijgen op het energieverbruik. Of check de checklist en beslisboom voor als je aan de slag wilt met de aanschaf en installatie van de displays.

Slimmer met je Energie is (met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) opgezet om gemeenten en organisaties te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van energiedisplays.