Aanpak 1: uitnodigingsbrieven en zelfaanmelding

De natuurlijk neiging van organisaties is om eerst met kleine aantallen te beginnen bij bewoners die al gemotiveerd lijken. Bewoners ontvangen een brief met de uitnodiging om zichzelf aan te melden voor de plaatsing van een gratis energiedisplay. Dit leidt gemiddeld tot een reactie van 10 tot soms 20% van de benaderde bewoners. De ervaring leert echter dat de brieven niet altijd worden gelezen, mensen zich niet echt goed kunnen voorstellen wat een energiedisplay voor hen oplevert of er veelal niet toe komen om zich aan te melden. Blijkbaar is de drempel daarvoor toch te hoog. Ook is deze aanpak behoorlijk arbeidsintensief: denk aan de registratie van aanmeldingen, het inplannen van afspraken en huisbezoeken – waarbij mensen soms toch niet thuis zijn en je nog een keer terug moet. Ondanks dat de bewoners die op deze manier een display ontvangen hier in het algemeen heel blij mee zijn, is door het niet lezen van brieven of het niet spontaan in actie komen van bewoners de gemiddelde succesratio nog relatief laag.

Aanpak 2: aanbieden bij contactmomenten          

Er wordt ook al geëxperimenteerd met het proactief aanbieden en plaatsen van energiedisplays. Op deze manier worden juist ook de mensen bereikt die zichzelf niet zo snel zullen aanmelden.

Het aanbieden kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van Huis-aan-huis-acties of door gebruik te maken van een bestaande afspraak voor bijvoorbeeld onderhoud, het plaatsen van zonnepanelen of een welkomstgesprek na verhuizing of woningverduurzaming.

Huis-aan-huisacties worden vooraf aan de bewoners aangekondigd. Vervolgens vindt de actie op bijvoorbeeld één of meer dagdelen plaats in een gehele buurt / straat / flat, door overal aan te bellen en ook in de wijk zichtbaar aanwezig te zijn met bijvoorbeeld een klussenbus of een standje in de hal van een flat waar mensen naar toe kunnen komen. Na goedkeuring van bewoners wordt de display aangesloten en worden tips gegeven voor het gebruiken van de energiedisplays. De bewoner mag de display daarna houden. Circa 50% van de bewoners blijkt dan er dan ook mee aan de slag te gaan.  

Bij bestaande contactmomenten is de acceptatie doorgaans het hoogst als de inzet van de energiedisplay als vanzelfsprekend een onderdeel wordt gemaakt van de activiteit of het gesprek. Het voorbeeld van de combinatie met een energiecoachgesprek lichten we in een apart nieuwsbericht nog eens extra toe. Het bereik kan dan tot 90% oplopen.

Conclusie: aanbieden bij contactmomenten

Het proactief aanbieden van energiedisplays tijdens aangekondigde aanbel-acties of andere contactmomenten zorgt voor een veel groter bereik. Bovendien worden ook bewoners bereikt die zichzelf niet zo snel aanbieden voor iets. Tot slot geeft het organisatorisch minder rompslomp. Wij raden deze aanpak dan ook aan!

Meer weten over deze aanpak? Lees hoe deze organisaties het doen:

Is er vanuit jouw organisatie interesse om aan de slag te gaan met energiedisplays?

Neem contact op voor gratis advies voor de inzet van energiedisplays. Of check de checklist en beslisboom voor als je aan de slag wilt met de aanschaf en installatie van de displays.

Slimmer met je Energie is (met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) opgezet om gemeenten en organisaties te ondersteunen bij de aanschaf en installatie van energiedisplays.